【 ZENTY】竹炭 獨立筒氣墊式鞋墊 【買二送一】

         ━━ \鞋墊界的愛馬仕/ ━━

買二送一!! 大老闆聯盟粉絲獨家優惠

竹炭獨立筒氣墊X多國專利設計

《邊走邊按摩 媲美行動按摩師》

     ✔️吸濕除臭  ✔️足弓支撐

     ✔️吸震舒壓  ✔️自由剪裁

     ✔️抗UV蓄熱循環  ✔️耐水洗

「107顆矽膠獨立筒」就是舒緩壓力的關鍵!

          腳不對,整個身體都不對!

        我們從新定義你對鞋墊的想像!61%
目標 880000.0
544800.0
371 人購買
0 天後結束

提案人 大老闆聯盟

購物車
沒有加入商品
觀看紀錄

{{ _$formatCurrency(n.min_sale_price, n.currency) }} {{ _$formatCurrency(n.max_comm_price, n.currency) }}

沒有瀏覽商品